Primer B
 

Primer B vaja 2


V prve letnike je šola vpisal 75 dijakov. Prvega letnika ni izdelalo 12% dijakov, uspešni dijaki pa so napredovali v drugi letnik. Naslednje leto drugega letnika ni izdelalo 8 dijakov in uspešni dijaki so napredovali v tretji letnik.


  • Koliko dijakov je v drugem letniku?

  • Koliko odstotokov drugega letnika se je vpisalo v tretji letnik?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar