Primer B
 

Primer B vaja 3


Reši neenačbo in rešitev zapiši z intervalom: 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar