Primer B
 

Primer B vaja 3


Izračunaj ničle, teme in začetno točko kvadratne funkcije ter nariši graf.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar