Primer B
 

Primer B vaja 2


Izračunaj ničle in teme kvadratne funkcije ter jo zapiši v temenski in v ničelni obliki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar