Primer B
 

Primer B vaja 1


Izračunaj presečišča premice in parabole .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar