Primer C
 

Primer C vaja 1


Spremeni besedilo v matematični izraz ter izračunaj vrednost izraza:


  • Od štirikratnika razlike števil 77 in 27 odštej petkratnik vsote števil 17 in 3.


  • Produktu števil 30 in 8 prištej količnik števil 70 in 2.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar