Primer C
 

Primer C vaja 2


Izračunaj vrednost izraza: 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar