Primer C
 

Primer C vaja 4


Podani sta enačbi premic in .


  • Dani premici preoblikuj v eksplicitno obliko.


  • Za vsako od premic izpolni tabelo
    ter v skupnem koordinatnem sistemu nariši grafa obeh premic.

  • Iz grafov premic preberi in zapisi rešitev danega sistema dveh enačb.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar