Primer C
 

Primer C vaja 3


Določi enačbo premice skozi točko , ki bo vzporedna premici ter jo zapiši v implicitni obliki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar