Primer C
 

Primer C vaja 2


Nariši graf premice
ter jo zapiši v implicitni in eksplicitni obliki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar