Primer C
 

Primer C vaja 3


Dane so funkcije , in .


  • V istem koordinatnem sistemu nariši grafe danih funkcij z upoštevanjem k in n.


  • Izračunaj ničle danih funkcij.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar