Primer C
 

Primer C vaja 5


Poišči in zapiši množico rešitev enačbe 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar