Primer C
 

Primer C vaja 6


Skrči izraz z uporabo pravil računanja s potencami: 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar