Primer C
 

Primer C vaja 6


Dana je premica:


.


Izračunaj manjkajoče vrednosti v tabeli. 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar