Primer C
 

Primer C vaja 5


Nariši premici v istem koordinatnem sistemu ter izračunaj presečišče premic:

 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar