Polinomi
 

Polinomi vaja 7


Izračunaj koordinate točk presečišč grafa polinomaa in premice .


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK