Polinomi
 

Polinomi vaja 9


Izračunaj ničle danega polinoma, presečišče z ordinatno osjo ter skiciraj njegov graf.
 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK