Preverjanje
 

Preverjanje vaja 2


Prostornina kvadra meri , njegovi robovi pa so v razmerju a : b : c = 10 : 3 : 5. Izračunajte njegovo površino.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar