Preverjanje
 

Preverjanje vaja 3


Izračunajte površino in prostornino valja, ki nastane če pravokotnik s stranicama 13 cm in 10 cm, zavrtimo okoli daljše stranice za .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar