Poklicna matura 2013, spomladanski rok
 

Poklicna matura 2013, spomladanski rok vaja 8


Oglišča pravokotnika v pravokotnem koordinatnem sistemu so podana s točkami A(1,1), B(7,1), C(7,3) in D(1,3).


  • Narišite sliko v koordinatni sistem in izračunajte obseg pravokotnika ABCD.


  • Točka T leži na stranici AB, tako da je razmerje , točka S pa razpolavlja stranico BC. V dani koordinatni sistem narišite točki T in S ter izračunajte dolžino daljice TS.


  • Pravokotnik ABCD predstavlja plašč 3-strane prizme. Osnovna ploskev prizme je enakostranični trikotnik. Višina prizme je v = 2. Izračunajte prostornino te prizme.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej