[NOVO] BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
[NOVO] BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
[NOVO] BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko » Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko » Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko »
 
 
Poklicna matura 2013, spomladanski rok
 

Poklicna matura 2013, spomladanski rok vaja 8


Oglišča pravokotnika v pravokotnem koordinatnem sistemu so podana s točkami A(1,1), B(7,1), C(7,3) in D(1,3).


  • Narišite sliko v koordinatni sistem in izračunajte obseg pravokotnika ABCD.


  • Točka T leži na stranici AB, tako da je razmerje , točka S pa razpolavlja stranico BC. V dani koordinatni sistem narišite točki T in S ter izračunajte dolžino daljice TS.


  • Pravokotnik ABCD predstavlja plašč 3-strane prizme. Osnovna ploskev prizme je enakostranični trikotnik. Višina prizme je v = 2. Izračunajte prostornino te prizme.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej