Prožnostna energija
 

Prožnostna energija vaja 10


Dve prožni vijačni vzmeti, eno s prožnostnim koeficientom , drugo s prožnostnim koeficientom raztegnemo za enako dolžino.

  • Nariši graf sile vzmeti v odvisnosti od raztezka (en graf za obe vzmeti).

  • V kakšnem razmerju sta po raztezanju prožnostni energiji vzmeti?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan