Prožnostna energija
 

Prožnostna energija vaja 11


Telo z maso , ki je povezano s prožno vijačno vzmetjo zadržujemo v točki na krožnem obroču s polmerom (glej sliko ). Ko telo spustimo se lahko giblje le po krožnem tiru, brez trenja, v vodoravni ravnini. Ne obremenjena vzmet je dolga . Za raztezek vzmeti je potrebna sila .

  • S kolikšno silo deluje vzmet na telo v točki ?

  • Kolikšni sta kinetična in prožnostna energija v točki ?

  • Telo spustimo. Opiši gibanje telesa.

  • Izračunaj pospešek telesa v točki .

  • Kolikšni sta kinetična in prožnostna energija v točki v točki ?

  • Kolikšna je hitrost v točki ?


Slika 1: Telo na prožni vzmeti.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan