Prožnostna energija
 

Prožnostna energija vaja 13


Telo z maso m = 200g, ki je pritrjeno na lahko prožno vijačno vzmet zadržujemo na gladkem klancu kot kaže slika spodaj. Dolžina neobremenjene vzmeti je . Za raztezek vzmeti x = 10cm je potrebna sila .


Slika 1: Telo na prožni vijačni vzmeti.  • Kolikšen je koeficient prožne vzmeti?

  • Kolikšna je energija sistema vzmet - telo ko je telo na vrhu klanca?

  • Telo spustimo z vrha klanca. Kolikšna je prožnostna energija vzmeti ko je telo na sredini klanca?

  • Kolikšna je kinetična energija telesa ko je telo na sredini klanca?

  • Kolikšna je takrat hitrost telesa?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan