Prožnostna energija
 

Prožnostna energija vaja 15


Na stropu visi lahka vzmet. Na vzmet obesimo utež, jo zadržujemo z roko in počasi spuščamo, da se uravnovesi pri raztezku h. Utež nato ponovno obesimo na nenapeto vzmet in jo spustimo. Kolikokrat se poveča raztezek vzmeti?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana