Prožnostna energija
 

Prožnostna energija vaja 5


Telesa z masami:
ležijo v isti ravnini na vodoravni podlagi, kot kaže skica:


Telesa na vodoravni podlagiPodlaga je na levi strani od točke 0 gladka, na desni strani od te točke pa hrapava. Med telesoma A in B je lahka vzmet s konstanto vzmeti . Telesi A in B z vrvico zavežemo tako, da se vzmet stisne za x = 2,0 cm.


  • Kolikšno prožnostno energijo ima stisnjena vzmet?

  • Vrvico prerežemo in s tem sprostimo stisnjeno vzmet. S kolikšno hitrostjo odletita telesi A in B?

  • Kolikšno pot opravi telo A na hrapavi podlagi? Koeficient trenja med telesom in podlago .

  • Telo B neprožno trči s telesom C. Kolikšna je hitrost sprijetih teles?

  • Koliko odstotkov kinetične energije se izgubi pri neprožnem trku teles B in C?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan