Prožnostna energija
 

Prožnostna energija vaja 7


Klada z maso m = 1,0 kg drsi po vodoravni hrapavi podlagi in naleti na prožno vzmet s konstanto , ki je pritrjena na steno (glej sliko). Po trku klade z vzmetjo, se vzmet stisne za s = 4,0 cm. Kolikšna je bila hitrost klade v trenutku, ko je klada pridrsela do vzmeti, če je koeficient trenja med klado in podlago ?


Klada na hrapavi podlagi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan