Računanje verjetnosti
 

Računanje verjetnosti vaja 23


Na raziskovalnem taboru sodelujejo učenci iz A in B razreda. Iz A razreda sodeluje 5 fantov in 3 dekleta, iz B razreda pa 2 fanta in 4 dekleta. Slučajno se postavijo v vrsto. Izračunajte kolikšne so verjetnosti naslednjih dogodkov:


  • Učenci iz istega razreda sedijo skupaj,

  • dekleta stojijo skupaj in fantje skupaj,

  • dekleta stojijo skupaj,

  • dekleta iz B razreda stojijo skupaj,

  • na začetku in koncu vrste stoji fant,

  • dekleta stojijo vmes med fanti iz A razreda in fanti iz B razreda.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov