Računanje verjetnosti
 

Računanje verjetnosti vaja 18


Diagram prikazuje način prihoda dijakov v šolo.
  • Izračunajte in v preglednico zapišite število dijakov glede na način prihoda v šolo, če vemo, da se jih je z avtobusom pripelje 125. Izračunaj število vseh dijakov.  • Izračunajte in v preglednico zapišite velikost središčnih kotov v kotnih stopinjah.  • Izračunajte verjetnost, da slučajno izbrani dijak v šolo ni prišel peš.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.