Računanje verjetnosti
 

Računanje verjetnosti vaja 5


Iz posode s 5 rdečimi, 3 modrimi in 2 zelenima kroglicama naključno potegnemo eno kroglico. Kolikšna je verjetnost, da kroglica ni modra?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Bojan Petek