Računanje verjetnosti
 

Računanje verjetnosti vaja 21


V razredu z 28 dijaki je 20 deklet in 8 fantov.


  • V ponedeljek bo profesor naključno izbral enega od njih in ocenil njegovo znanje. Izračunajte verjetnost, da bo izbrani dijak fant.


  • V sredo bosta naključno izbrana dva. Izračunajte verjetnost, da bosta to dve dekleti. 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.