Matura 2018, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2018, jesenski rok, višji nivo vaja 2


Rešite naslednje naloge iz kompleksnih števil.


  • Kompleksna števila in so oglišča štirikotnika v kompleksni ravnini. Izračunajte volumen telesa , ki nastane, če ta lik zavrtimo za okoli njegove stranice. Izračunajte volumen telesa , ki nastane, če ta lik zavrtimo za okoli njegove diagonale.


  • Izračunajte


  • Za vsako naravno število n izračunajte


  • Naključno izberemo naravno število . Izračunajte verjetnost dogodka A, da velja


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.