Računanje verjetnosti
 

Računanje verjetnosti vaja 9


V posodi s kroglicami se za vsako naravno število od 1 do 100 nahaja ena kroglica. Izračunajte verjetnost, da je na slepo izbrani kroglici zapisano število, ki ni liho ali deljivo s 3.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov