Računanje verjetnosti
 

Računanje verjetnosti vaja 11


Marko na slepo sestavi besedo iz vseh črk v besedi LOKOMOTIVA. Kolikšna je verjetnost, da bo:


  • sestavil besedo, ki se konča s TOM,

  • sestavil besedo, ki se začne s samoglasnikom?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov