Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Množice smo že spoznali v gradivu Množice. V tem gradivu pa si poglejmo operacije med njimi.


Unija množicUnija dveh množic je množica, ki vsebuje vse elemente prve in vse elemente druge množice.


Unijo množic A in B označimo kot:
in vsebuje vse elemente iz obeh množic.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Presek množicPresek dveh množic je množica, ki vsebuje vse elemente, ki so hkrati v prvi in v drugi množici.


Presek množic A in B označimo kot:
in vsebuje elemente, ki so v obeh množicah.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Množici, ki imata prazen presek (torej ), pravimo da sta tuji ali disjunktni množici.


Razlika množicRazlika dveh množic je množica, ki vsebuje vse elemente iz prve množice, ki niso hkrati v drugi množici.


Razliko množic A in B označimo kot:
ali
in vsebuje elemente iz množice A, ki niso v množici B.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Komplement množicKomplement množice je množica, ki vsebuje tiste elemente univerzalne množice, ki niso vsebovani v množici.


Komplement množice A označimo kot:
in vsebuje elemente iz množice U (univerzalne množice), ki niso v množici A.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kartezični produktKartezični produkt množic je množica vseh mogočih urejenih parov, pri čemer je prvi element urejenega para iz prve množice, drugi pa iz druge.


Kartezični produkt A in B označimo kot:
in vsebuje urejene pare.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije