Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi
 

Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi vaja 26


Preveri, ali je polinom p(x) deljiv s polinomom q(x)
 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK