Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi
 

Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi vaja 27


Poišči število a, tako da bosta polinoma deljiva med seboj. Zapiši njun količnik.
 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK