Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi
 

Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi vaja 28


Določite število a tako, da bo ostanek pri deljenju polinoma
s polinomom
enak 4. Zapišite količnik k(x) pri tem deljenju.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh