Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Ravninski kot je del ravnine, ki ga omejujeta dva poltraka z istim izhodiščem. Poltraka imenujemo kraka kota, njuno skupno izhodišče pa vrh kota. Vrh kota označimo z veliko tiskano črko V, celoten kot pa označimo z malo črko grške abecede ().
Če na vsakem poltraku označimo po eno točko, lahko kot označimo tudi kot :
Pri slednjem označevanju upoštevamo vedno konveksni kot.


Enote za merjenje kotovNajpogosteje kote merimo v kotnih stopinjah in v radianih.


Oznaka za kotno stopinjo je °. Polni kot meri 360°. Kotne stopinje lahko razdelimo na še manjše enote. Kotna minuta znaša kotne stopinje, kotna sekunda pa kotne minute. Za eno kotno stopinjo tako potrebujemo 3600 kotnih sekund.


Oznaka za radian je rad. Polni kot meri 2. Radian je enota brez razsežnosti, zato je običajno ne pišemo.


Posebni kotiV geometriji posebno pozornost namenjamo naslednjim kotom:


Kot ničkot nič meri 0° oz. 0 rad (radianov). Poltraka, ki ga omejujeta, se pri kotu nič prekrivata:Pravi kotpravi kot meri 90° oz. rad. Poltraka, ki ga omejujeta, sta pravokotna eden na drugega:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Iztegnjeni kotiztegnjeni kot meri 180° oz. rad. Poltraka, ki ga omejujeta, sestavljata premico:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Polni kotpolni kot meri 360° oz. 2 rad. Poltraka, ki ga omejujeta, se znova prekrivata:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Če kotu prištejemo ali odštejemo večkratnik polnega kota, dobimo nazaj znova prvotno orientacijo v ravnini. Zato uporabljamo vrednosti kotov med 0 in 360 stopinjami. Več o tem bo govora v poglavju o trigonometriji.


Skupine kotovKote lahko razvrstimo v naslednje skupine:


Ostri kotiOstri koti so vsi koti med kotom nič in pravim kotom:
Topi kotiTopi koti so vsi koti med pravim kotom in iztegnjenim kotom:
Izbočeni oz. konveksni kotiIzbočeni koti so vsi koti med kotom nič in iztegnjenim kotom:
Vdrti oz. konkavni kotiVdrti koti so vsi koti med iztegnjenim kotom in polnim kotom:
Relacije dvojic kotovNajbolj značilne relacije dvojic kotov so naslednje:


Komplementarna kotaKomplementarna kota merita skupaj 90°:Suplementarna kota oz. sokotaSuplementarna kota merita skupaj 180°:Sosednja kotaSosednja kota imata skupen vrh in en krak:


Sosednja kota skupaj tvorita nov kot, ki je enak njuni vsoti.Sovršna kotaSovršna kota imata skupen vrh, njuni kraki pa oblikujejo dve premici, ki se sekata:Sovršna kota sta enake velikosti. Rečemo tudi, da sta skladna.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izmenična kotaIzmenična kota si delita en krak, druga dva kraka pa sta vzporedna in obrnjena v nasprotne smeri:
Tudi izmenična kota sta skladna.
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kota z vzporednimi oziroma pravokotnimi krakiPri razlagi se omejimo na konveksne kote.


Kota z vzporednimi krakiKota z vzporednimi kraki sta:

 • skladna, če sta oba kraka vzporedna v isto smer


  Oba kota sta ostra  Oba kota sta topa • skladna, če sta oba kraka vzporedna v nasprotno smer


  Oba kota sta ostra  Oba kota sta topa • suplementarna, če je en krak vzporeden v isto smer, drug pa v nasprotno smer


  Prvi kot je ostri, drugi topi  Prvi kot je topi, drugi ostriKota s pravokotnimi krakiKota s pravokotnimi kraki sta:


 • suplementarna, če leži vrh enega kota v notranjosti drugega. V tem primeru je en kot oster, drugi pa top. • skladna, če leži vrh enega kota zunaj drugega. V tem primeru sta oba kota ostra.glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.