Vzporednost in pravokotnost
 

Vzporednost in pravokotnost vaja 2


Trikotnik ABC na skici je enakokrak (|AB| = |BC|). Zunanji kot pri oglišču A meri . Daljica CE je vzporedna stranici AB. V razpredelnico vpišite velikosti kotov in 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh