Vzporednost in pravokotnost
 

Vzporednost in pravokotnost vaja 1


Za narisano sliko velja:


Določi vrednosti kotov , , in ! 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.