Raztopine
 

Raztopine vaja 1


Izračunajte maso topljenca, ki je raztopljen v 400 g 8 % raztopine.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Simona Pečnik Posel