Raztopine
 

Raztopine vaja 2


Pri 40 °C vsebuje nasičena vodna raztopina 43,0 % kalijevega bromida. Izračunajte topnost kalijevega bromida pri tej temperaturi v g KBr/100 g vode.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Simona Pečnik Posel