Raztopine
 

Raztopine vaja 4


Prikazana je krivulja topnosti vinske kisline.
  • Iz grafa odberite topnost vinske kisline pri 50 °C.

  • Izračunajte masni delež vinske kisline v nasičeni raztopini pri 50 °C.

  • Koliko gramov vinske kisline je raztopljeno v 200 g nasičene raztopine pri 50 °C?

  • Koliko gramov vinske kisline se lahko največ raztopi v 250 g vode pri 50 °C?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Simona Pečnik Posel