Raztopine
 

Raztopine vaja 5


V 200 mL je raztopljeno 30 g . Raztopina ima gostoto 1,04 g/mL. Izračunajte množinsko in masno koncentracijo ter masni delež v raztopini.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Simona Pečnik Posel