Vaje z več reakcijami
 

Vaje z več reakcijami vaja 7


Zapiši organske produkte A, B, C, D in E. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe