Realna števila - ustna vprašanja
 

Realna števila - ustna vprašanja vaja 9


Kaj je rešitev enačbe? Kdaj sta dve enačbi ekvivalentni (enakovredni)? Opišite postopke, ki dano enačbo prevedejo v ekvivalentno enačbo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tanja Janežič