Vektorji
 

Vektorji vaja 77


Izračunajte vrednosti skalarjev k in l, če veste, da vektorja in nista kolinearna:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh