Vektorji
 

Vektorji vaja 78


Dan je trikotnik ABC. Točka D deli stranico AB, v razmerju , točka E pa daljico BC v razmerju . Točka F je presek daljic AE in DC. Izračunajte razmerje daljic .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh