Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 22


Dan je paralelogram ABCD. Točka E je razpolovišče daljice BC, točka F pa presek daljice AE in diagonale BD. V kolikšnem razmerju deli točka F diagonalo BD?


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh