Vektorji
 

Vektorji vaja 80


Dan je paralelogram ABCD. Točka E leži na stranici AB tako, da je , točka F pa na stranici BC, tako da je , točka G je presek daljic AF in EC. Izračunajte razmerje daljic .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh